Skip to main content

Privacy & Cookies

De website expo-redflag.com is een initiatief van Mensen met een Missie om de situatie in Colombia onder de aandacht te brengen. In deze privacyverklaring informeert Mensen met een Missie u over de wijze waarop Mensen met een Missie persoonsgegevens verwerkt, over de doeleinden waarvoor Mensen met een Missie persoonsgegevens verwerkt en over uw rechten (als Mensen met een Missie persoonsgegevens van u verwerkt). Tevens geeft deze privacyverklaring aan hoe Mensen met een Missie omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van Mensen met een Missie, verkregen via de verschillende aanmeldprocessen om lid, vriend, donateur, of nieuwsbriefontvanger van Mensen met een Missie te worden. Het betreft ook persoonsgegevens die Mensen met een Missie verkrijgt vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Mensen met een Missie.

Ons beleid op persoonsgegevens

Mensen met een Missie hecht er zeer aan persoonsgegevens van vrienden, donateurs, nieuwsbriefontvangers en overige geïnteresseerden op een juiste en zorgvuldige wijze te verzamelen en te verwerken. Mensen met een Missie verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mensen met een Missie is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Wilt u hierover contact opnemen met Mensen met een Missie, gebruik dan de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijke persoon zeggen, bijvoorbeeld een naam, e-mailadres, geboortedatum, foto e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een natuurlijke persoon herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelt Mensen met een Missie en wat wordt er mee gedaan?
Mensen met een Missie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld vrienden, donateurs, nieuwsbriefontvangers, (vrijwillige) medewerkers en andere geïnteresseerden. Mensen met een Missie verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding/registratie. De categorieën persoonsgegevens die Mensen met een Missie verwerkt zijn:
– Persoonlijke gegevens (zoals naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
– Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens)
Mensen met een Missie verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Doeleinden
De doeleinden van het verzamelen van persoonsgegevens zijn: het beheren van de donateursadministratie en de financiële administratie, het ontvangen van donaties, (geanonimiseerd) statistisch onderzoek, het voeren van campagnes en acties ten behoeven van programma’s en fondsenwerving en gericht op het verstrekken van informatie over verschillende aandachtsgebieden en bijeenkomsten.

Donateurs/vrienden/giftgevers/abonnees
Mensen met een Missie verwerkt uw naam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, relatienummer, financiële gegevens, geboortedatum en leesgedrag van nieuwsbrieven voor:
– Het ontvangen van donaties en de daarbij behorende rechten en plichten
– Het beheren van de donateursadministratie
– Het beheren van de financiële administratie
– Fondsenwerving
– Het gericht verzenden van informatie en uitnodigingen voor bijeenkomsten
– Statistisch onderzoek (geanonimiseerd)
– Nieuwsbriefontvangers

Mensen met een Missie verwerkt uw (naam, geslacht,) e-mailadres, datum van registratie, relatienummer en leesgedrag van nieuwsbrieven voor:
– Het verzenden van mailings waar u zich voor hebt aangemeld
– Fondsenwerving
– Statistisch onderzoek (geanonimiseerd)

Overige geïnteresseerden
Bij informatieaanvragen of aanmeldingen voor bijeenkomsten voor geïnteresseerden verwerkt Mensen met een Missie alleen persoonsgegevens die voor dat doel noodzakelijk zijn. Het gaat hierbij om uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en leesgedrag van nieuwsbrieven voor:
– Het verzenden van de door u aangevraagde informatie
– Het gericht verzenden van informatie over een bijeenkomst waar u zich voor hebt aangemeld
– Fondsenwerving
– Statistisch onderzoek (geanonimiseerd)

Bewaartermijn
Mensen met een Missie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens (zoals naam en adres van vrienden, donateurs en andere giftgevers) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt, verplicht zeven jaar worden bewaard. Nadat het bewaren van uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk is, worden deze verwijderd.

Beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen
Wij zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen Mensen met een Missie of voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Mensen met een Missie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Toegang tot persoonsgegevens
Binnen Mensen met een Missie bijgehouden persoonsgegevens worden beheerd door de medewerkers op het kantoor in Den Haag. Alleen de medewerkers die belast zijn met de donateursadministratie kunnen de donateursgegevens inzien en wijzigingen aanbrengen. Andere medewerkers van de organisatie kunnen relaties en (een gedeelte van) hun persoonsgegevens inzien als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun takenpakket.

Voor alle medewerkers is authenticatie verplicht voor zowel de toegang tot de Mensen met een Missie omgeving, alsook een afzonderlijke authenticatie voor toegang tot specifieke applicaties die toegang bieden tot persoonsgegevens. Alle medewerkers zijn geïnformeerd over een zorgvuldige wijze van omgaan met persoonsgegevens.
Bij elk proces van verwerking van persoonsgegevens komt menselijk handelen te pas. Mensen met een Missie neemt geen besluiten op basis van automatisch verwerkte gegevens door profilering of enige andere manier van geautomatiseerde besluitvorming.

Uitwisseling van persoonsgegevens met externe partijen
Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van Mensen met een Missie en worden dus niet gedeeld met externe organisaties, tenzij de betrokken relaties daar zelf expliciet toestemming voor geven of tenzij er een gerechtvaardigd doel wordt gediend met het inschakelen van externe dienstaanbieders.
Persoonsgegevens worden gedeeld met dergelijke externe dienstaanbieders voor het faciliteren van de financiële administratie, het verzenden van magazines en andere post en digitale mailings, beheer van (mail-)servers, hosting van de website e.d. Wanneer Mensen met een Missie persoonsgegevens laat verwerken door externe dienstaanbieders (volgens de AVG een Verwerker), hebben Mensen met een Missie en de verwerker duidelijke afspraken gemaakt over het verwerken en de beveiliging van de persoonsgegevens (vastgelegd in een verwerkersovereenkomst).

Wat zijn uw rechten

De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die Mensen met een Missie verwerkt: het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor), het recht van inzage, het recht van correctie, het recht van verwijdering en het recht om toestemming in te trekken. Lees meer over wat uw rechten zijn.

Recht van inzage, recht van correctie of recht van verwijdering
U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen per e-mail of post (Bezuidenhoutseweg 225, 2594 AL Den Haag).

Houd er rekening mee dat Mensen met een Missie in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit vast te stellen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u voorbeeldbrieven voor verzoeken. Houd er tevens rekening mee dat Mensen met een Missie in verband met wettelijke verplichting niet alle persoonsgegevens van vrienden, donateurs en andere giftgevers mag verwijderen.

Recht om toestemming in te trekken
U heeft het recht om toestemming in te trekken (Recht van verzet) waarmee u bezwaar kunt maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens als het gaat om commerciële doeleinden of bij bijzondere persoonlijke omstandigheden. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal Mensen met een Missie u daarvoor afmelden en uw persoonsgegevens niet langer gebruiken voor dat doeleinde.

Houd er rekening mee dat Mensen met een Missie in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit vast te stellen. Houd er tevens rekening mee dat Mensen met een Missie in verband met wettelijke verplichting niet alle persoonsgegevens van vrienden, donateurs en andere giftgevers mag verwijderen.

Websitebezoekgegevens en cookies

In het interne beheersysteem van de website van Mensen met een Missie worden enkele algemene websitebezoekgegevens opgeslagen (waaronder het tijdstip van bezoek en het IP-adres van uw computer). Deze gegevens worden gebruikt voor geanonimiseerde statistische analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. Mensen met een Missie anonimiseert deze gegevens zo veel mogelijk. Deze gegevens blijven van Mensen met een Missie en worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over websitebezoekgegevens en cookies

Google Analytics
Naast de websitebezoekgegevens die in het interne beheersysteem worden opgeslagen, maakt Mensen met een Missie ook gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met uitzondering van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om voor ons bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te kunnen bieden. Tevens optimaliseert Mensen met een Missie hiermee de werking van de website. Bezoekersgegevens worden door Google alleen gebruikt om de Analytics-service te leveren en te onderhouden. Google kan deze informatie wel aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Gebruik van cookies
Mensen met een Missie maakt op de website(s) gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren.

Soorten cookies en toestemming
Deze website maakt onder andere gebruik van technisch noodzakelijke en functionele cookies en analytische cookies van Google. Ook kunnen er (na uw toestemming) advertentie-/tracking cookies worden geplaatst.

Facebook en Twitter
Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer (na uw toestemming) een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens die zij met deze code verwerken, doen.

Overzicht cookies
Naam PHP sessie
Van wie? Webserver
Type HTTP
Categorie Functioneel
Functie Wordt gebruikt om de website goed te laten functioneren.

Naam Drip
Van wie? Drip
Type HTTP
Categorie Functioneel
Functie Wordt gebruikt om door de gebruiker ingevoerde data door te sturen naar ons e-mailmarketingsysteem.

Naam Give
Van wie? Give Geefmodule
Type HTML
Categorie Functioneel
Functie Wordt gebruik om door donateurs ingevoerde data door te sturen naar ons CMS.

Naam Analytics
Van wie? Google
Type HTTP
Categorie Analyse
Functie Wordt gebruikt om je te identificeren als een bezoeker van deze site. Dit wordt bereikt door het genereren van willekeurige getallen. Er wordt geen persoonlijke informatie of gegevens bijgehouden.

Naam Audiences
Van wie? Google
Type Pixel Tracking
Categorie Analyse
Functie Wordt gebruikt door Google Adwords om gebruikers te benaderen die reeds relevante webpagina’s hebben bezocht.

Naam GPS, PREF, Visitor Info Live, YSC, Remote Cast Installed, Remote Connected Devices, Remote Device ID, Remote Fast Check Period, Remote Session App, Remote Session Name
Van wie? YouTube
Type Pixel Tracking
Categorie Analyse
Functie Wordt gebruikt om gebruik en voorkeuren vast te leggen die YouTube gebruikt om de ervaring van de gebruikers te verbeteren en relevante advertenties te tonen.

Naam Advertising
Van wie? Facebook
Type Pixel Tracking
Categorie Analyse
Functie Wordt gebruikt om onze advertentiecampagnes te optimaliseren, zodat de advertenties die gebruikers te zien krijgen zo relevant mogelijk zijn.

Toestemming voor cookies
Technisch noodzakelijke en functionele cookies worden altijd geplaatst. Ook worden analytische cookies van Google Analytics altijd geplaatst; voor overige cookies wordt expliciete toestemming gevraagd.
U kunt uw toestemming voor cookies weghalen. Ook kunt u uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Tevens kunt u via uw browser instellen dat cookies van Google Analytics niet worden geplaatst.
In het geval dat u geen cookies toestaat, kan het echter gebeuren dat geen volledig gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van de website.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht in verband met privacy?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens of deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met Mensen met een Missie (070 – 21 99 600, info@mensenmeteenmissie.nl of per post via Bezuidenhoutseweg 225, 2594 AL Den Haag). Graag helpen wij u verder.

Wijzigingen privacybeleid
Mensen met een Missie streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd op deze website worden gepubliceerd.

Versie: Augustus 2018