Skip to main content

Mensen met een Missie in Colombia

In 2016, na 50 jaar conflict, tekende de Colombiaanse regering een historisch vredesakkoord met de guerrillabeweging FARC. Maar vrede is ver te zoeken. Vooral voor Afro-Colombianen, inheemse gemeenschappen en vrouwen nam het geweld de laatste jaren alleen maar toe. Samen met lokale partners gaat Mensen met een Missie de uitsluiting, discriminatie en onderdrukking in Colombia tegen.

Hoewel er een vredesakkoord is, kun je Colombia zien als een oorlogsgebied. Guerrillabewegingen, para-militairen en het leger zaaien voortdurend angst. De regering toont weinig politieke wil en stelt amper middelen beschikbaar om het vredesakkoord uit te voeren. Feiten over het ‘succes’ van het vredesakkoord zijn onbetrouwbaar en het geweld wordt verzwegen. In deze uitzichtloze situatie spelen mensen die een leidersrol op zich nemen binnen de gemeenschap een belangrijke rol. In Colombia worden deze mensen gemeenschapsleiders genoemd.

Mensen met een Missie in Colombia

In 2016, na 50 jaar conflict, tekende de Colombiaanse regering een historisch vredesakkoord met de guerrillabeweging FARC. Maar vrede is ver te zoeken. Vooral voor Afro-Colombianen, inheemse gemeenschappen en vrouwen nam het geweld de laatste jaren alleen maar toe. Samen met lokale partners gaat Mensen met een Missie de uitsluiting, discriminatie en onderdrukking in Colombia tegen.

Hoewel er een vredesakkoord is, kun je Colombia zien als een oorlogsgebied. Guerrillabewegingen, para-militairen en het leger zaaien voortdurend angst. De regering toont weinig politieke wil en stelt amper middelen beschikbaar om het vredesakkoord uit te voeren. Feiten over het ‘succes’ van het vredesakkoord zijn onbetrouwbaar en het geweld wordt verzwegen. In deze uitzichtloze situatie spelen mensen die een leidersrol op zich nemen binnen de gemeenschap een belangrijke rol. In Colombia worden deze mensen gemeenschapsleiders genoemd.

Gemeenschapsleiders op dodenlijst
Het zijn deze moedige Colombianen die hulp regelen en huizen openen waar vrouwen veilig zijn. Ze zorgen voor een hechte gemeenschap, waarin mensen naar elkaar omkijken. De gemeenschapsleiders kennen de juiste mensen binnen de lokale overheden, helpen bij het doen van aangifte en bieden bijvoorbeeld noodhulp. Ze vormen als het ware een verzet tegen de onderdrukking, het geweld en de bedreiging. Maar niet zonder gevaar voor eigen leven. Ze kunnen vaak niet in hun eigen huis wonen en trekken van schuilplaats naar schuilplaats. Hun namen staan op de dodenlijsten van de gewapende groepen. In 2020 zijn 310 gemeenschapsleiders vermoord. Colombia is het meest gevaarlijke land voor gemeenschapsleiders en mensenrechtenverdedigers ter wereld.

Internationale druk is ontzettend belangrijk
De regering is heel gevoelig voor buitenlandse inmenging. Daarom brengen we als Mensen met een Missie de situatie in Colombia voortdurend onder de aandacht. Bijvoorbeeld door de indringende foto’s en verhalen van gemeenschapsleiders te delen in deze expositie en in het Red Flag report.
En dat doen we ook in Colombia zelf. Omdat veel gewelddadige gebeurtenissen, vooral in afgelegen gemeenschappen, door de massamedia vaak niet worden gerapporteerd, leiden we jonge gemeenschapsjournalisten op. Via hen kunnen de lokale Afro-Colombiaanse en inheemse gemeenschappen de wereld informeren over het geweld in hun gemeenschappen.

Trainen om te onderhandelen met overheid
En we doen meer. We moedigen de oorspronkelijke bewoners van Colombia en Afro-Colombianen aan om op te komen voor hun rechten die zijn vastgelegd in het vredesakkoord. We leren lokale gemeenschappen en hun leiders in de samenleving over hun recht op compensatie en de erkenning van hun historisch grondgebied. Dit leidt ertoe dat gemeenschappen sterker zijn om met de overheid te onderhandelen.

Eigen cultuur koesteren
Ook bieden we een veilige ruimte aan de mensen die zijn getroffen door het geweld. Een plek waar ze kunnen praten over hun trauma. We brengen mannen en vrouwen van alle leeftijden bij elkaar om hun culturele tradities te ontdekken en trots te zijn op hun erfgoed. Zodat ze weerbaarder worden tegen racisme.

Steun de gemeenschapsleiders
Daarnaast steunen we natuurlijk de gemeenschapsleiders. Help jij ook mee? Samen moeten we ervoor zorgen dat gemeenschapsleiders publiekelijk aandacht krijgen. Dat ze veilig zijn en niet worden vermoord. Zodat echte vrede dichterbij komt.

Over Mensen met een Missie
Mensen met een Missie werkt aan vrede en verzoening op de vergeten plekken op de wereld. Wij versterken gelijke rechten, brengen groepen samen die tegenover elkaar staan, starten de samenwerking tussen religies en bieden traumaverwerking aan. Dat doen we in gemeenschappen die uitgebuit, onderdrukt of gediscrimineerd worden en waar vrede fragiel is. Wij werken samen met lokale helden, zoals de gemeenschapsleiders in Colombia.
Wil je meer weten over Mensen met een Missie? Kijk op mensenmeteenmissie.nl.

Colombiaanse samenwerkingspartners van Mensen met een Missie:
– María Alejandra Rivera Maldonado is lokale coördinatrice van het programma van Mensen met een Missie in Colombia. Ze verzamelt de verhalen van gemeenschapsleiders die door Federico Ríos worden gefotografeerd.
– Sercoldes
– Pastoral Afro
– Amiga Joven
– Espacios de Mujer
– ONIC
– Codo a Codo